February 25 2016

New Online Annual Report 2014-15

Annual Report 2014-15

We are proud to launch our new (and first ever!) online bilingual Annual Report 2015. This new vibrant design was created by our designers Black Cat Design, who are also busy working on a complete (and fully bilingual) re-design of our Charity’s website, which will be launched in April 2016.

We hope you enjoy the new-look online Annual Report. We wanted to create a more dynamic, visual and interactive experience that gives a real flavour of the work that we do; being online means that you can see some films of the work created, live events, and on-line photo galleries. You can also print a pdf copy if you prefer to read the report off-line.

We hope you enjoy reading about our work. We are always looking for new partners and projects, so please feel free to get in touch at any time to get involved or find out more about Valley and Vale Community Arts.


Testun balchder yw gallu lansio ein Hadroddiad Blynyddol newydd ar gyfer 2015 ar-lein (am y tro cyntaf erioed!). Crewyd y dyluniad newydd trawiadol gan ein dylunwyr, Black Cat Design, sydd hefyd wrthi’n brysur yn ailddylunio gwefan ein Helusen yn llwyr (ac yn gwbl ddwyieithog), i’w lansio ym mis Ebrill 2016.

Gobeithio y mwynhewch yr Adroddiad Blynyddol ar-lein ar ei newydd wedd. Roeddem am greu profiad gweledol a rhyngweithiol mwy dynamig, sy’n rhoi gwir flas ar y gwaith a wneir gennym; mae bod ar-lein yn golygu y gellwch weld ffilmiau o’r gwaith a grewyd, digwyddiadau byw, ac orielau ffotograffau ar-lein. Gellwch hefyd argraffu copi pdf os yw’n well gennych ddarllen yr adroddiad oddi ar lein.

Gobeithio y mwynhewch ddarllen am ein gwaith. Rydym bod amser yn ceisio partneriaid a phrojectau newydd felly, da chi, cysylltwch â ni unrhyw bryd i gyfranogi neu i ddysgu mwy am Gelfyddydau Cymuned Cwm a Bro.